Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti zendesk

2128

GDPR - Subject Access Requests (SAR) · GDPR - For how long does iWin store data? GDPR - Who has access to our data? Privacy Policy · Sign in Go to full 

Zásady ochrany osobných údajov pre koncových používateľov. Dátum poslednej aktualizácie: 23. máj 2018. Čo je účelom tohto dokumentu? Spoločnosť InnoGames GmbH (ďalej len „spoločnosť InnoGames“) sa zaväzuje chrániť súkromie a bezpečnosť vašich osobných údajov.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti zendesk

  1. Mena na bermudách na americký dolár
  2. Mám teraz predať svoje zásoby 2021
  3. Server pre lov na farme minecraft 1.8
  4. Čo je budúca možnosť
  5. Najlepšia peňaženka na nákup ethereum
  6. Kde môžem obchodovať s kryptomenami

Personal information collected, stored, used and/or processed by the Zendesk Group, as described in this Policy, is collected, stored, used and/or processed in compliance with the Zendesk Group’s obligations under the Personal Data Protection Act 2012 of Singapore (“PDPA”) as we further detail here. EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na verejnú konzultáciu na novembrovom plenárnom zasadnutí Odporúčania o opatreniach, ktoré dopĺňajú nástroje na prenos, aby sa zabezpečil súlad s úrovňou ochrany osobných údajov v EÚ (Recommendations 01/2020 on measures that supplement transfer tools to ensure compliance with Vašu kontrolu nad údajmi posilňuje súlad spoločnosti Microsoft so všeobecne použiteľnými zákonmi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov, ako je napríklad GDPR, a s normami na ochranu osobných údajov, ako napríklad prvý medzinárodný etický kódex pre cloudové súkromie, ISO/IEC 27018. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov Otázky ohľadom ochrany osobných údajov. Ak chceš spravovať svoje údaje u spoločnosti Apple, vrátane stiahnutia kópie svojich údajov alebo požiadania o odstránenie svojho účtu, navštív stránku Správa tvojho účtu Apple. Zásady ochrany osobných údajov.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Apple sa nevzťahujú na spôsob, akým definujú osobné údaje tretie strany alebo akým spôsobom ich používajú. Odporúčame vám prečítať si ich zásady ochrany osobných údajov a informovať sa o svojich právach na ochranu osobných údajov ešte predtým, ako s nimi začnete komunikovať.

Naše zásady ochrany osobných údajov: Ceníme si a rešpektujeme osobné údaje, ktoré nám boli zverené. Naším cieľom je byť transparentný a zodpovedný za to, ako nakladáme s osobnými údajmi v našej starostlivosti, ktorá sa riadi našimi piatimi zásadami a zákonom. Tieto zásady ochrany osobných údajov stanovujú postupy zhromažďovania a zdieľania informácií spoločnosti týkajúce sa použitia vašich osobných údajov týkajúcich sa zákazníkov, klientov, dodávateľov, dodávateľov, poradcov a poskytovateľov služieb (vy), ktoré zhromažďujeme a používame v našom podnikaní. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Apple sa nevzťahujú na spôsob, akým definujú osobné údaje tretie strany alebo akým spôsobom ich používajú.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti zendesk

Zásady ochrany osobných údajov pre koncových používateľov. Dátum poslednej aktualizácie: 23. máj 2018. Čo je účelom tohto dokumentu? Spoločnosť InnoGames GmbH (ďalej len „spoločnosť InnoGames“) sa zaväzuje chrániť súkromie a bezpečnosť vašich osobných údajov.

Verzia 0.1. Táto strana bola naposledy zmenená v októbri 2015. Predmetnými zásadami ochrany osobných údajov sa riadia služby spoločnosti HG International. Upozorňujeme, že spoločnosť HG International nie je zodpovedná za zásady ochrany osobných údajov iných w Na tieto doplnky sa vzťahujú zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti, ktorá ich vytvorila, hoci sa zobrazujú na našich stránkach. Sme prevádzkovateľmi týchto údajov pre naše stránky v EHP a Spojenom kráľovstve na účely získavania a prenosu týchto údajov. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Bigshopper.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti zendesk

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je : ŽELEZO Slovakia, s.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti zendesk

Ďalej Vám v texte tohto dokumentu objasníme: (1) Kto je prevádzkovateľ Vašich osobných údajov v prípade našej spoločnosti. (2) Prečo Vaše osobné údaje spracúvame. Zákonnosť spracúvania vašich osobných údajov je u nás odôvodnená nasledovnými právnymi základmi: V prevažnej miere spracúvame vaše osobné údaje, nakoľko spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste akceptáciou našich podmienok používania, s nami uzatvorili. nariadení a zákone o ochrane osobných údajov („ právo na prenosnosť“); namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, vrátane namietania proti Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti našej spoločnosti, napr. uloženie realizovaných objednávok jedál cez portál bistro, alebo Zásady a pokyny na zabezpečenie ochrany osobných údajov v spoločnosti. Vážený klient, ďakujeme, že ste navštívili túto webovú stránku.

Personal information collected, stored, used and/or processed by the Zendesk Group, as described in this Policy, is collected, stored, used and/or processed in compliance with the Zendesk Group’s obligations under the Personal Data Protection Act 2012 of Singapore (“PDPA”) as we further detail here. Zásady spracúvania osobných údajov spoločnosti Lindex. Vaša integrita je pre nás dôležitá. V našich Zásadách spracúvania osobných údajov je okrem iného opísané to, aké údaje spracúvame, účel, na ktorý ich spracúvame, po akú dobu a aké sú vaše práva. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI UNITED CLASSIFIEDS S.R.O. Vážení používatelia, tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na vás – používateľov našich inzertných služieb prevádzkovaných na našich jednotlivých online weboch a v mobilných aplikáciách.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti zendesk

Tieto zásady ochrany údajov môžeme aktualizovať s cieľom opraviť nezrovnalosti alebo zachovať súlad s novými zákonnými alebo technologickými požiadavkami. Najnovšiu aktualizovanú verziu zásad ochrany osobných údajov nájdete vždy na tejto stránke. Vašu kontrolu nad údajmi posilňuje súlad spoločnosti Microsoft so všeobecne použiteľnými zákonmi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov, ako je napríklad GDPR, a s normami na ochranu osobných údajov, ako napríklad prvý medzinárodný etický kódex pre cloudové súkromie, ISO/IEC 27018. If you no longer wish to use our Services, Zendesk’s Subscriber may be able to deactivate your End-User account. First, please contact Zendesk’s Subscriber with your request. If you are a Zendesk Subscriber and are unable to deactivate an End-User account through your administrator settings, please email support@zendesk.com.

Vážení používatelia, tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na vás – používateľov našich inzertných služieb prevádzkovaných na našich jednotlivých online weboch a v mobilných aplikáciách. Vašu kontrolu nad údajmi posilňuje súlad spoločnosti Microsoft so všeobecne použiteľnými zákonmi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov, ako je napríklad GDPR, a s normami na ochranu osobných údajov, ako napríklad prvý medzinárodný etický kódex pre cloudové súkromie, ISO/IEC 27018. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako spoločnosť NBCUniversal a jej pridružené spoločnosti (ďalej len „ pridružené subjekty spoločnosti NBCUniversal“) (spolu ďalej ako „ my” alebo „ nás” vo všetkých gramatických tvaroch) zhromažďujú, používajú a poskytujú údaje od vás a o vás, keď využívate naše webové stránky, hlasom aktivované ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI Autobazar.EU portál s. r. o. V á ž e ní použ í va t e l i a , t i e t o z á s a dy oc hr a ny os obnýc h úda j ov s a vz ťa huj ú na vá s – použ í va t e ľ ov na š i c h i nz e r t nýc h s l už i e b ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z.

emi kalkulačka na zaistenie pôžičky
37 5 usd na eur
librium hodnotí alkohol
29,60 usd na aud
zmenáreň laxmi nagar

Pre sociálnu sieť sme FlipWork sme vypracovali zásady ochrany osobných údajov, vrátane návrhu bezpečnostných opatrení pri administrácii sociálnej siete a riešenia ochrany súkromia v profiloch užívateľov.

uloženie realizovaných objednávok jedál cez portál bistro, alebo Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti SYNOT W, a.s. Spoločnosť SYNOT W, a.s. spracováva Vaše osobné údaje výhradne v súlade so Všeobecným nariadením Európskej únie (EU) na ochranu osobných údajov 2016/679 (GDPR) a platnou českou legislatívou.

Získavanie osobných údajov. Získavame a spracúvame osobné údaje o našich dodávateľoch (vrátane subdodávateľov a pridružených osôb našich dodávateľov a subdodávateľov) na účely riadenia vzťahu, zmluvy, prijímania služieb od našich dodávateľov, a keď je to relevantné, poskytovania profesionálnych služieb našim klientom.

si vysoko vážime dôveru Vás, našich zákazníkov, dodávateľov a ďalších osôb, ktoré s nami komunikujú, a dbáme na to, aby sme rešpektovali Vaše súkromie a dôvernosť informácií, ktoré získavame, vrátane, okrem iného, osobných údajov (t. j. informácií týkajúcich sa identifikovanej alebo Právny základ spracúvania údajov je daný Čl. 6 ods. 1 nariadenia GDPR, pričom autorizácia spoločnosti DSP Engineering, s.r.o. vychádza zo skutočnosti, že na jednej strane má spoločnosť záujem o vyhodnocovanie údajov webovej lokality na účely jej optimalizácie a na druhej strane dotknutá osoba dokáže v okamihu zhromažďovania osobných údajov na základe okolností, za Kontaktujte nás. Online obsah spoločnosti Honda kontroluje HONDA MOTOR EUROPE LIMITED, Cain Road, Bracknell, Berkshire RG12 1HL (Spojené kráľovstvo), ktorá koná prostredníctvom Honda Motor Europe Limited Slovensko, organizačná zložka (IČO: 46 814 281), ktorá je prevádzkovateľom osobných údajov získavaných prostredníctvom Online obsahu spoločnosti Honda a ktorej sídlo je Zásady ochrany osobných údajov.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Fleetcor určené pre Európu (dlhá forma) Tieto zásady boli aktualizované 25.02.2020. V spoločnosti Fleetcor Technologies, Inc. rešpektujeme súkromie ľudí, a to prostredníctvom pridružených spoločností, ktoré prevádzkujú značky Allstar, epyx, … [odkaz na Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google – dostupné v slovenskom jazyku]. 3.5.6. Novinky a propagačné videá Z Webového sídla Kia si môžete stiahnuť používateľské príručky a stručné návody pre vaše vozidlo. Keď tak urobíte, vytvorí sa prepojenie s … V prípade akýchkoľvek otázok alebo záležitostí týkajúcich sa Oznámenia o ochrane osobných údajov spoločnosti Unilever alebo spracúvania osobných údajov, alebo ak si želáte podať sťažnosť na možné porušenie miestnych zákonov týkajúcich sa ochrany osobných údajov, prosím, urobte tak emailom alebo podajte žiadosť tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na vás – používateľov našich služieb prevádzkovaných na webovom portáli www.wowo.sk.